Close

EUROWK • FLEXIBILNÝ P&J SYSTÉM │ SLOVENSKO

Môžete s ním rýchlo zostaviť v podstate ľubovoľnú zostavu pozostavajúcu z trubiek (rúr), spojok, valčekových tratí – dopravníkov a koliesok. Medzi výhody systému P&J patria: flexibilita a variabilita, ľahká prispôsobiteľnosť systému, opätovné použitie v prípade zmeny potrieb, jednoduchá montáž – demontáž, podporuje efektívnu výrobu a optimalizáciu výrobných procesov.


Významný dodávateľ riešenia pre skladovanie

Euro Wookyung Slovakia • Trubkový a regálový systém

Od založenia v roku 2006 Euro Wookyungu  rastie objem obchodov a zákaziek veľmi rýchlo. V priebehu niekoľkých rokov sme získali dobrú povesť pri poskytovaní plnej spokojnosti všetkých našich zákazníkov z automobilového, elektronického priemyslu a logistických skladov.  

Snažíme sa vyvíjať čo najlepšie úsilie k plnej spokojnosti našich zákazníkov, a preto, poskytujeme nové produkty typu C-Nico potrubia, ktoré je  s ekologického materiálu 100% recyklovateľného a sú schopné nahradiť nerezové potrubia alebo anti-korózne potrubia s lepšou funkciou v koróznej skúške.

Naše výrobky z kovových trubiek a spojok môže využiť ktokoľvek so systémom DIY (urob si sám), takže stačí, keď používateľ má svoju predstavu a môže ju okamžite prejaviť.


Zameranie:

  • Projekčne dodavatelská činnost v oblasti komplexných dodávok regálových systémov pre skladové priestory
  • Na trhoch v Českej, Slovenskej republike, Maďarsku a v Poľsku jsme jedným z najvätších dodávateľov regálových systémov vo všetkých typoch
  • Dokážeme velmi pružne reagovať na skladovacie potreby našich zákazníkov
Translate »